Wat doen we?

INFORMEREN

Wij zijn de spreekbuis voor de ouders naar de leerkrachten en Directie toe.

ONTMOETEN

Activiteiten organiseren die ouders samenbrengen.
(vergaderingen, koekjesverkoop, Quiz met Pit, afscheidsfeest 6de leerjaar, ...)

ONDERSTEUNEN

Ons steentje bijdragen aan het algemeen welzijn van de kinderen op school.
(Nieuwe leesboeken, opfrissing keuken, nieuwe lesbanken, verfraaiing fietsenstalling, ...).

ADVISEREN

Via de schoolraad adviezen formuleren over de werking van de school.
3 ouders (Guy, Cindy en Wendy) zetelen in de schoolraad.